Komunikaty

01 października 2018 13:10 | Komunikaty

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018r.

3

Ferie zimowe

14 - 27 stycznia 2019r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019r.

5

Egzamin ósmoklasisty:

a)      język polski

b)      matematyka

c)       język obcy nowożytny

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) część humanistyczna

b) część matematyczno-przyrodnicza

c) język obcy nowożytny10 kwietnia 2019r.

11 kwietnia 2019r.

12 kwietnia 2019r.

7

Egzamin maturalny:
 - część ustna
 - część pisemna


9 – 25 maja 2019r.

6 – 23 maja 2019r.

8

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

w zawodzie: sesja 2. czerwiec – lipiec 2019 r. (nowa podstawa)

a) część pisemna
b) część praktyczna

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja

- w pozostałych kwalifikacjach
18 czerwca 2019r.

 

 

17 czerwca 2019r.

od  21 czerwca do  4 lipca 2019r.

9

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:

 

- w szkole podstawowe

 

 

 

 

 


- w gimnazjach

 

 

 

 

 

 

- w zasadniczych szkołach zawodowych (branżowej szkole I stopnia)


- dodatkowe dni wprowadzone ze względów organizacyjnych

 

 

Zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora CKE


15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

(ze względów organizacyjnych dni w które odbywa się egzamin ósmoklasisty są wolne od zajęć także dla  gimnazjum i branżowej szkoły 1 stopnia)

 

10 kwietnia 2019r.

11 kwietnia 2019r.

12 kwietnia 2019r. (ze względów organizacyjnych dzień wolny także dla uczniów szkoły podstawowej)

 

18 czerwca 2019r.

 

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) oraz z § 5 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r., Nr 46. poz. 432 z późn. zm.)

2 listopada 2018r.

2 maja 2019r.

10

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

11

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

        

 

          Półrocza/semestry w roku szkolnym 2018/2019

L.P.

Szkoła/Klasa

Termin

1

Szkoła Podstawowa

 

I  półrocze - 03.09.2018 – 11.01.2019 r.

 

II półrocze - 28.01.2019 – 21.06.2019r.

2

Gimnazjum

 

I  półrocze - 03.09.2018 – 11.01.2019 r.

 

II półrocze - 28.01.2019 – 21.06.2019r.

3

Technikum

 

I  półrocze - 03.09.2018 – 11.01.2019 r.

 

 

II półrocze - 28.01.2019 – 21.06.2019r.

Branżowa Szkoła I stopnia,

 

 

Damasławek, 27 wreśnia 2018r.

 

Dyrektor ZSP

w Damasławku

 

Paweł Tończyk

Przeczytano: 725 razy. Wydrukuj|Do góry