Aktualności

05 kwietnia 2019 20:15 | Aktualności

KOMUNIKAT 6-2019 z dania 5.04.2019

Damasławek, 5 kwietnia 2019r.

 

 

Komunikat nr 6-2019

 

 

W ślad za komunikatem nr 4-2019 z 3 kwietnia 2019r. informuję:

 

  1. Z  przekazów medialnych (tylko takimi obecnie dysponuję) wynika, że centrale związkowe (ZNP, FZZ i oświatowa „Solidarność”) nie podpisały porozumienia z rządem.

 

„Dotychczasowe propozycje rządu nie dają podstaw do odwołania strajku w ramach legalnie toczącego się sporu zbiorowego. Strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku” – komunikat ZNP i FZZ.

„Pozostajemy w sporze do czasu podpisania porozumienia uwzględniającego dotychczas wynegocjowane postulaty; krytycznie oceniamy piątkowe propozycje rządu” – komunikat oświatowej „Solidarności”.

 

Źródło: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/strajk-nauczycieli-znp-i-fzz-nie-ma-podstaw-do-odwolania-strajku/y2d1fzh

 

  1. Istnieje zatem bardzo duże prawdopodobieństwo, że od 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku rozpocznie się strajk.

 

  1. Uczniom przybyłym do szkoły w dniach strajku zapewnimy w miarę możliwości opiekę (zajęcia świetlicowe).

 

  1. Egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanych terminach (podane na początku roku szkolnego i w poprzednim komunikacie).

 

  1. Dalsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie strajku będę Państwu (tak jak dotychczas) przekazywał  za pomocą systemu dziennika elektronicznego oraz będą ogłaszane na profilu FB i stronie internetowej Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

 

Dyrektor ZSP w Damasławku

Paweł Tończyk

Przeczytano: 472 razy. Wydrukuj|Do góry