Aktualności

15 września 2016 10:38 | Aktualności

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Jak zwykle 1 września zainaugurowano nowy rok szkolny w ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego nieodmiennie kojarzy się  z rocznicą wybuchu II wojny  światowej i dlatego stała się okazją do chwili refleksji i uczczenia minutą ciszy ofiar tej wielkiej tragedii.

Nasza szkoła wkracza w nowy rok szkolny z dużymi zmianami w zakresie infrastruktury. Dzięki staraniom Wójta i Rady Gminy Damasławek szkoła przy ulicy Słonecznej została wyposażona w nowy, przestronny parking, który z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczniów i usprawni poranny, natężony ruch. Rodzice będą mogli swobodniej i bezproblemowo podwieźć dzieci do szkoły.

Druga poważna inwestycja to generalny remont biblioteki szkolnej, która została całkowicie odnowiona i wyposażona w nowe meble dzięki funduszom z  Rady Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Trzecia innowacja to pilotażowy program wprowadzania do szkoły dziennika elektronicznego, który docelowo ma stać się jedynym i pełnoprawnym dziennikiem od przyszłego roku szkolnego. Dzięki realizacji tych  planów rodzice będą mogli łatwo i systematycznie uzyskiwać informacje na temat wyników swojego dziecka, zarówno w zakresie ocen, jak i zachowania. Taka wymiana informacji i współpraca nauczycieli z rodzicami powinny podnieść poziom nauczania w naszej szkole.

Kolejną dobrą informacją jest reaktywacja Technikum w Damasławku. Dzięki przychylności organu prowadzącego i dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej udało się utworzyć pierwszą klasę Technikum kształcącą w zawodach: technik rolnik oraz technik informatyk. Obok pierwszej klasy Technikum powstała też pierwsza klasa wielozawodowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Mamy nadzieję, że do Damasławka na stałe powróci kształcenie ponadgimnazjalne. Udało się także utworzyć pierwszą klasę Szkoły Podstawowej, co akurat w bieżącym roku szkolnym wcale nie jest regułą.

Życzymy wszystkim na nowy rok szkolny 2016/2017 jak najwięcej wytrwałości, cierpliwości i spokoju, ponieważ wszystko wskazuje na to, iż w najbliższej przyszłości czeka nas wiele zmian w zakresie edukacji.

Przeczytano: 668 razy. Wydrukuj|Do góry

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016-2017