rok 2017 Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu

15 stycznia 2017  r.

Przygotowania  do 25 Finału  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . Na scenie  zaprezentowali  się wolontariusze przygotowując program artystyczny ,udział w akcjach aukcjach , zbiórkach  przeznaczonych  dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno pediatrycznych oraz  dla zapewnienia godnej  opieki medycznej  seniorów .


26 stycznia 2017 r.

Wyjazd do zaprzyjaźnionego Hospicjum – zapoznanie się różnymi  formom pracy w wągrowieckim  Hospicjum

MDK Wągrowiec  -kino  film pt. ,,La La Land’’

Wspólnie spędzone miłe chwile .           

 

marzec 2017 r.

Akcja zbieramy  pt. ,,Książeczki do naszej szkolnej biblioteczki’’

 

Akcja w dniach od 23-29 marca 2017 roku

Świąteczna Zbiórka Żywności  - Wielkanoc 2017-

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej –akcja Pilskiego Banku Żywności – Zbiórka żywności – artykułów spożywczych przez  wolontariuszy na sklepach w naszej miejscowości  (sklep Tomasz Szyper , sklep Sławomir Cholewiński ,sklep Anna Koziej )

Produkty spożywcze zbierane na sklepach przez wolontariuszy ( dyżury na sklepach ) przekazane zostały pracownikom GOPS  i przekazane dla ludzi potrzebujących w naszej Gminie .

 

7 kwietnia 2017 r.

Współpraca z  Przedszkolem Publicznym  w Damasławku       

-konkurs recytatorski  dla  Milusińskich.

 

 

AKCJA  KWIECIEŃ – MAJ ( grafik-  dyżury)

Udział w szkolnym projekcie  -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  pt. ,,Moja przygoda z książką.”

Wolontariusze w ramach w/w programu przeprowadzili liczne spotkania –,, Przygodę z książką ’’w poszczególnych klasach I – III oraz w Przedszkolu Publicznym w grupie Żabki ,Krasnale .

Spotkania cieszyły się ogromną popularnością .Przygoda z książką była spotkaniem z ciekawym fragmentem książki lub ciekawą informacją dotyczącą roślin lub zwierząt .Dzieci przysłuchiwały się recytacji wierszy, czytanym tekstom  baśni i bajek .

Akcja pt .,,Przygoda z książką’’ miała ogromny wpływ na popularyzację książek  i podniesienie statystyki czytelnictwa wśród dzieci przedszkola ,klas I –III oraz młodzieży .

 

Przydział zadań projektu  dla poszczególnych wolontariuszy pod hasłem 

,,Poczytaj mi starszy kolego’’

 

12 kwietnia 2017 r.

Przesłuchania uczestników konkursu pt. ,,Pięknie czytamy’’.

Konkurs pt. ,,Pięknie czytamy’’ dla klas najmłodszych w klasach I – III  w ramach poprawy efektywności czytania .


21 kwietnia 2017 r.

–Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych – Poznań

Wolontariusze gośćmi Konkursu Dziennikarskiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu .

Konkurs Dziennikarski pt. ,,Znaki Dobra ’’ – laureatką Pani  Anna Borczykowska  dziennikarka ,,Głosu Wągrowieckiego.’’

 

29 maja 2017  r.

Spotkanie wolontariuszy  z mieszkańcami DPS  w Podobowicach  z przesłaniem ,,Pomaluj mój świat .’’

 Wolontariat  odwiedził  Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach. Wizyta była wspaniałymi wzruszającym  przeżyciem .Przygotowany program artystyczny zawierał najpiękniejsze  słowo świata .

Niezapomniane popołudnie  to przygotowane śpiewy ,układy taneczne i wspaniały kabareton wywołujący radość i śmiech .

Wizyta zakończyła się pytaniem ,,Kiedy odwiedzicie nas ponownie bo będziemy czekać ?

Przyznaje ,że jako opiekunka grupy byłam bardzo dumna  z ,,moich ’’wolontariuszy .


5 czerwca 2017  r.

Laureaci konkursu „Zabawka z odpadka”. Gratulacje dla wszystkich uczestników! 


19 czerwca 2017 r.

 Zaproszenie wolontariuszy  przez Regionalne Centrum Kultury  w Pile  -Pilski Bank Żywności uhonorował najbardziej zaangażowanych wolontariuszy w zbiórkę żywności  .Otrzymaliśmy  Certyfikat potwierdzający osobiste zaangażowanie w walce z marnotrawstwem żywności  i pomoc potrzebującym.

Pozostańmy wspólnie w wysiłkach służącym biednym i potrzebującym ludziom .


29 listopada 2017 r.

Wyjazd do zaprzyjaźnionego  Wągrowieckiego  Hospicjum  - Kształtowani postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu .

 ,,Tak mało trzeba ,aby dokonać tak wiele w danej chwili ”

 

Wyjazd zakończyliśmy miłym czasem spędzonym w kinie.   Wraz z naszą opiekunką, Panią Mariolą  obejrzeliśmy film pt. „Listy do M 3”.

„Nasze wspólne chwile, mają zawsze sens, cel i sprawiają nam wiele radości”

 

 

12 grudnia 2017 r.

Wolontariusze zaproszeni przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego  /Marek Woźniak /na uroczyste obchody ,,Wielkopolskiego Dnia Wolontariatu – Sala Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich .

Organizatorzy tego wydarzenia chcieli podziękować tym, którzy swój czas i umiejętności ofiarują innym .

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu zostali zgłoszeni przez opiekunkę  Panią Mariolę   do konkursu w Poznaniu pt. ,,BARWY WOLONTARIATU ’’

Zgłoszenie naszej działalności oceniono bardzo wysoko  wręczając nam dyplom wyróżnienia .

Wyróżnienie to sprawiło nam ogromną radość i dostarczyło wiele satysfakcji .

Uroczystość zakończyła się wspaniałym koncertem zespołu „Audiofeels”.

DZIĘKUJEMY

 

14-15 grudnia 2017  r.

 Wolontariusze uczestniczą w pracach  pakowania paczek  świątecznych dla potrzebujących naszego środowiska (wymiana  polsko –holenderska  przy współpracy z Urzędem Gminy  )

Szczególne podziękowania dla bardzo zaangażowanych wolontariuszek  ;                    NIKOLI MAROSZEK ,DOMINIKI TWAROŻEK, WIKTORII SOKOŁOWSKIEJ, PAULINY KULPIŃSKIEJ, oraz byłe nasze wolontariuszki PAULINA ROŻAK i KATARZYNA BOGACZYK

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS