2016/2017 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie z realizacji projektu

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących  centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie  modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Na początku roku szkolnego 2016/2017 bibliotekarz, pan Rafał Błaszczyk napisał projekt,   który za pośrednictwem Urzędu Gminy został złożony do stosownego organu. W marcu 2017 roku projekt został pomyślnie zatwierdzony i nasza szkoła otrzymała  15 tysięcy złotych na zakup książek do biblioteki szkolnej.

 

Przez cały rok szkolny 2016/2017 były realizowane różne działania mające promować czytelnictwo. Wszystkie przedstawione niżej działania zostały dokładnie opisane i przedstawione na kartach Kroniki Szkolnej.

 1.        Pięknie czytamy – kącik pięknego czytania dla klas I-III SP                                             2.        Kiermasz Taniej Książki dla uczniów, rodziców i nauczycieli.                                           3.        Książka łączy pokolenia.                                                                                                     4.        Poczytaj mi starszy kolego.                                                                                                 5.        Pasowanie na czytelnika.                                                                                                     6.        Zajęcia z biblioterapii.                                                                                                         7.     Jak nie czytam, jak czytam – akcja masowego czytania.

Oprócz wspomnianych wcześniej działań równolegle realizowany był też projekt biblioteczny, dzięki któremu otrzymaliśmy finansowe wsparcie.

Projekt edukacyjny  „Moja przygoda z książką”.

Cel ogólny

PROMOCJA LITERATURY I CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW                                    Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

Cele szczegółowe

Poprawa stanu czytelnictwa w mojej klasie i szkole,

Popularyzowanie czytelnictwa,

Wyrabianie nawyku właściwego spędzania czasu,

Przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

Zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe,

Rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,

Przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,

Doskonalenie umiejętności językowych,

Wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu,

Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych,

Zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów,

Uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i życiu dziecka.

Projekt obejmował zrealizowanie następujących działań:

 

Moja ulubiona postać książkowa konkurs plastyczny dla klas I SP

Dzieci z klasy I  czytały wybrane przez siebie pozycje książkowe,  a następnie wykonywały prace plastyczne przedstawiające ich ulubionych bohaterów.

NAGRODZENI UCZNIOWIE:

I MIEJSCE  Aleksandra Wesołek

II MIEJSCE  Jagoda Felsman

III MIEJSCE  Kaja Chabros

WYRÓŻNIENIE  Natalia Ostrowska i Norbert Linetty

 

Mój projekt okładki   konkurs plastyczny dla klas II SP

Zadaniem uczniów było stworzenie całkiem nowej okładki do swojej ulubionej książki. Wszyscy uczniowie musieli wykazać się kreatywnością oraz postarać się, aby okładka nawiązywała do treści oraz była atrakcyjna dla potencjalnego czytelnika.

NAGRODZENI UCZNIOWIE:

I MIEJSCE  Aurelia Tondel (II c)

II MIEJSCE  Wiktoria Woźniak (II a)

III MIEJSCE  Mikołaj Wicher (II b)

WYRÓŻNIENIE  Natasza Pikula, Tobiasz Rogaliński i Krzysztof Cyganek

 

Niech snuje się baśń – baśnie Andersena konkurs czytelniczy dla klas III SP

Uczniowie mieli za zadanie przeczytać wybrane baśnie Andersena. W Turnieju Wiedzy musieli odpowiadać na pytania dotyczące treści baśni, wskazywać z jakich utworów pochodzą podane cytaty, na podstawie rekwizytów odgadnąć tytuł a także ułożyć poprawne tytuły z rozsypanek wyrazowych.

Turniej Wiedzy został rozegrany podczas Święta Szkoły.

NAGRODZENI:

I MIEJSCE   Klasa III a w składzie:  Eleonora Wojciechowska , Michalina Kotwica ,Miłosz Kossowicz

II MIEJSCE   Klasa III b w składzie:  Aleksandra Karwańska ,Natalia Maciejewska ,Joanna Michalska

III MIEJSCE   Klasa III c w składzie:  Błażej Goliński , Kacper Kościelski , Paweł Jurke

                                                                                                       

A gdyby tak napisać inne zakończenie  konkurs literacko-plastyczny dla klas IV SP

Uczniowie musieli wykazać się dużą wyobraźnią i stworzyć własne zakończenie swojej ulubionej lektury. Przygotowane prace zostały też przez nich odpowiednio zilustrowane.

I MIEJSCE  Klaudia Kuryś

II MIEJSCE  Jagoda Nowak

III MIEJSCE  Martyna Majewska

WYRÓŻNIENIE Natalia Jurek, Agata Nowaczewska, Patryk Leszczyński i Paweł Konowalski


Bawimy się w teatr   zmagania  teatralne  dla klas V-VI SP

Wychowawcy i poloniści  podzielili  swoich uczniów na kilka grup. Każda z tych grup miała za zadanie przygotować krótką scenkę na podstawie najciekawszych fragmentów z przeczytanej książki.Warto wspomnieć, że scenariusze przedstawień pisali sami uczniowie, wspierani przez panią polonistkę, Katarzynę Kuliberdę.

 

KLASA V A

Pierwszą scenkę o mitach greckich zaprezentowali:

Mikołaj Ćwik, Lucjan Szmania, Jakub Dominikowski, Wiktoria Pietrzycka,Wiktoria Wegner, Marta Jaskólska,Szymon Michalski

 

KLASA V B

na motywach  „Ani z Zielonego Wzgórza” pokazali:

Klaudia Kuc, Zuzia Pawlak, Judyta Pater, Kasia Dominikowska

 

KLASA V B

Kolejną scenkę także o rudowłosej marzycielce przedstawili:

Laura Wiśniewska, Wanessa Gawlitta, Hubert Olbryś, Dominika Przybylska, Nikola Mazur, Daria Waśniewska

 

KLASA V B

W fantastyczny świat  „Charliego  i fabryki  czekolady” wprowadzili nas:

Lena Grzegorzewska, Zosia Wojtecka, Emilia Duszkiewicz, Amelia Sturma, Mikołaj Mosiek, Mateusz Tafelski, Czarek Eliasz

 

KLASA VI A

Szymon Szweda, Wiktoria Skotarek, Zuzia Sierszulska, Emilia Winnicka,  Nadia Żrałka, Krzysztof Gaszyński-Bąk, Piotr Opiła  zaprezentowali  „Anię z Zielonego Wzgórza”.

 

KLASA VI A

Kamila Michalak, Wiktoria Kowalska, Martyna Raczyńska, Kalina Pituła, Maria Pawlak, Klementyna Barut, Adrian Pisarek także wprowadzili nas w świat Zielonego Wzgórza.

 

KLASA VI A

Anastazja Pezacka, Martyna Chojecka, Izabela Pawlak, Nikodem Gawroński, Łukasz Tamborski, Marta Kośmider,  Julka Szczepańska przybliżyli nam postać Marcina Kozery.

 

KLASA VI B

Piotr Mazurek,  Przemek Baczyński, Bartek Tafelski, Szymon Cieśliński zaprezentowali „Balladynę”.

 

KLASA VI B

Mateusz Wielowiejski , Sergiusz Wilk, Patrycja Szczech, Tatiana Mazur, Gabrysia Tews, Sylwia Grajkowska także wzięli na warsztat postać Balladyny.

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie z projektu.