2016/2017 Zajęcia biblioterapeutyczneTegoroczne zajęcia biblioterapeutyczne przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza, pana Rafała Błaszczyka upłynęły pod hasłem „ Dobre obyczaje, czyli w lekkim tonie o bon tonie”. W zajęciach wzięły udział grupy przedszkolne oraz uczniowie klas II a,b,c i VI b szkoły podstawowej.

 Miały one na celu uświadomić dzieciom jak ważne jest posiadanie dobrych manier i dlaczego warto je mieć.

 Bibliotekarz razem z uczniami ćwiczył umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach  oraz umiejętności dbania o relacje z innymi ludźmi.

Następnie czytał krótkie teksty pani Agnieszki Frączek (z książki o tym samym tytule jak temat zajęć), które poruszały takie tematy jak: zasady witania się i żegnania, dziękowania, używania słów „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. Na ich podstawie omawiane były różne nasze zachowania w życiu codziennym. Była też zabawa „Kładka”, podczas której uczniowie nauczyli się kto ma pierwszeństwo przejścia ,gdy np. znajdują się na wąskim chodniku.

Dzieci chętnie odgrywały różne scenki rodzajowe, przez to szybciej przyswajali sobie poznane wiadomości.