Rekrutacja

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji do wszystkich typów szkół w ZSP w Damasławku są udostępnione na stronie:


http://zspdam.biposwiata.pl w zakładce: REKRUTACJA DO SZKÓŁ