2014/2015 Pasowanie na czytelnika

Czerwony Kapturek (Martyna Michalska), Kot w Butach (Kasia Kępka) , Kopciuszek (Maja Wrzeszcz), Wróżka (Klaudia Pawelska) oraz elfy (Oliwia Łapacz, Ada Wronkowska i Paweł Sikorski) to postacie z baśni, które odwiedziły naszą szkolną bibliotekę. Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki stała się już tradycją szkolną. Organizowana jest zawsze pod koniec pierwszego semestru, gdy pierwszaki znają już cały alfabet i potrafią czytać, zaczynają kształtować i rozwijać swoje pierwsze zainteresowania czytelnicze.

Pierwszaki obejrzały przedstawienie „W świecie baśni” . W trakcie występów Królowa (Martyna Cholewińska) uczuliła dzieci na właściwe postępowanie z książkami. Po przedstawieniu nauczyciele bibliotekarze Mariola Kominiarek i Rafał Błaszczyk  zapoznali uczniów z zasadami wypożyczania książek, pracą i regulaminem biblioteki.

Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia i akt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Po złożeniu przyrzeczenia wszyscy zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki  i otrzymali  kolorowe zakładki do książek. Dla podkreślenia tak ważnego wydarzenia w życiu klasy, na ręce wychowawców złożone zostały pamiątkowe dyplomy, które potem na pewno umieszczone zostaną  na ściennej gazetce klasowej.

Następnie bibliotekarze  pokazali wzorcowy sposób wypożyczenia książek i  wypożyczyli wszystkim nowym czytelnikom pierwsze, samodzielnie wybrane książki z biblioteki szkolnej. Wielka radość i uśmiech towarzyszyły dzieciom podczas całej uroczystości.

Na zakończenie baśniowe postacie  poczęstowali wszystkich uczestników słodyczami. Od tej chwili pierwszaki są wzorowymi, systematycznymi czytelnikami szkolnej biblioteki.

Pasowanie na czytelnika (4.02.2015)