2014/2015 Zajęcia biblioterapeutyczne

24 października 2014 roku

W miesiącu październiku z okazji Światowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych  odbyły się zajęcia z biblioterapii. Temat wszystkich zajęć brzmiał „Bez złości mamy więcej radości”. Biblioterapia jest to proces terapeutyczny, w którym odpowiednio wyselekcjonowane i przystosowane materiały czytelnicze stosuje się jako środek wspierający proces leczniczy i wychowawczy.


Zajęcia zaczęły się od zabaw integracyjnych, które miały na celu poznanie się grupy. Prowadzący, pan Rafał Błaszczyk wprowadził też elementy oparte na metodzie Paula Dennisona, np. ruchy naprzemienne. Zaproponowano też  tzw. tańce w kręgu , które charakteryzują się dużą różnorodnością, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Są one pełne dynamizmu, pomagają w koncentracji na tu i teraz, dostarczają wiele radości. Charakter tańców pozwala na uczestnictwo niezależnie od płci, wieku i umiejętności. Celem jest integracja i poczucie wspólnoty.                                                                                                                                     Na pierwszym spotkaniu zaprezentowany został taniec z Niemiec „Siebensprung”.

Następnym etapem było wysłuchanie fragmentu opowiadania o złości a później dyskusja na jego temat.
W kolejnej części zajęć dzieci poznawały techniki radzenia sobie ze złością i pokazywały swoje sposoby na eliminacje złych emocji.
Na koniec wszyscy wzięli udział zabawie relaksacyjnej.
Celem zajęć było kształtowanie właściwych postaw moralnych, eliminowanie agresywnego zachowania i radzenie sobie ze złymi emocjami.
Uczestnikami zajęć byli przedszkolaki z pobliskiego przedszkola oraz uczniowie klas piątych.