rok 2012 Wizyta w Podobowicach i Srebrnej Górze

7-8 lutego  2012 roku

Szkolny Klub Wolontariatu   wraz z opiekunkami  p. Alicją Górską  i p. Mariolą Kominiarek ponownie odwiedził Domy Pomocy Społecznej  w Podobowicach i w Srebrnej Górze .  Wolontariusze wprowadzili pensjonariuszy   DPS   w magiczną atmosferę  Świąt Bożego Narodzenia .

Tematem spotkania była ,,Magia poezji  zimowej i świątecznej” przeplatana  śpiewem przepięknych kolęd polskich , połączona inscenizacją bożonarodzeniową  pt.,,I na twych drogach Bóg szuka domu”.

Recytatorzy –wolontariusze  to uczniowie:klasy I a gimnazjum: Anna Bilska ,Julia Kalka,  Paula Szymczak, Weronika Kokocha, Marika Strauchman ,kl. Ic- Monika Futkowska  , kl. III b  - Klaudia Pytlak , Dorian Lachman, kl. IIIa- Natalia Szymańska  oraz  kl. III technikum -Hubert Wesołowski , Patrycja Wodnicka, Małgorzata Nowak i Adam Różak.

Walc  wiedeński w wykonaniu  uczennicy kl Ia gim. Weroniki Kokochy oraz ucznia  kl. III tech. Huberta Wesołowskiego wzbudził zachwyt i zakończył się  gromkimi brawami .

Dużo radości dostarczyły pensjonariuszom dzieci z klasy I a SP pod opieką pani Aliny Matysiak. Dziewczynki: Klementyna Barut, Marta Kośmider, Dagmara Kwiatoń, Kamila Michalak, Izabela Pawlak, Maria Pawlak, Martyna Raczyńska, Zuzanna  Sierszulska, Julia Szczepańska, Nadia Żrałka wystąpiły z wiązanką piosenek o  tematyce noworoczno-zimowej . Śpiewom towarzyszyły tańce i pląsy.

Na zakończenie występów dzieci z klasy II a i  Va SP pod opieką pani Wiesławy Gruszki również rozradowały serca podopiecznych swoim tańcem i przepiękną piosenką do matki. Taniec do piosenki Shakiry "Waka, waka" wykonali: z kl.II- Oliwia Kajtanowska, Karolina Kuberacka, Patrycja Przybyłek i Wiktoria Sokołowska,  a z kl.V- Marika Michalak, P. Kulpińska, Patrycja Szczepańska i A. Szczepaniak. Wiersz "Dla Mamy" przedstawiła Julia Dominikowska z kl.Va.  Piosenkę V.Villas "List do Matki" zaśpiewali uczniowie klasy Va: Julia Dominikowska, Patrycja Przybysz i Mateusz Kępka.

Spotkanie to wywołało nastrój podniosły , liryczny  pełen ciepła, zadumy  i wiary  w nadchodzącą   przyszłość.