Materiały dla rodziców

1. Religia, etyka

  Oświadczenie

  Wycofanie oświadczenia


2. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów ZSP z zajęć lekcyjnych

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów ZSP z zajęć lekcyjnych


3. Regulamin świetlicy szkolnej

kliknij tutaj


4. Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek

Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek

Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek-zmiana


5. Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek

Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów

zalacznik_nr_1_do_regulaminu.pdf

zalacznik_nr_2_do_regulaminu.pdf