Materiały dla rodziców

1. Informacja dla rodziców uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.


  Informacja dla rodziców klas pierwszych szkoły podstawowej


2. Religia, etyka

   Oświadczenie

   Wycofanie oświadczenia


3. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów ZSP z zajęć lekcyjnych

  Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów ZSP z zajęć lekcyjnych


4. Regulamin świetlicy szkolnej

kliknij tutaj


5. Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek

  Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek

  Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek-zmiana


6. Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie  uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek - rok szkolny 2018/2019

  Uchwała w sprawie przyznawania stypandiów

  Regulamin przyznawania stypendium

  Wniosek stypendium do pobrania w formacie doc

 

7. List MEN i GIS w sprawie szczepień ochronnych.

 

  List MEN i GIS w sprawie szczepień ochronnych