Materiały dla rodziców

 

Szanowni Państwo w załączeniu procedury obowiązujące podczas roku szkolnego 2020/2021 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii COVID-19.

 

  Zarządzenie 25.2020 w sprwie wprowadzenia w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii COVID-19

  Załączenik do zarządzenia 2020

 

  

  

 

Szanowni Państwo w załaczeniu publikujemy zalecenia MEN dotyczące kształcenia zdalnego.

Poniżej do pobrania:

Informacja na temat bezpiczeństwa i higieny pracy z komputerem -   Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Poradnik dla rodziców przygotowany przez MEN  -   Poradnik dla rodziców wg wytycznych MEN.


Organizacja kształcenia zdalnego w związku z COVID-19

W poniższym pliku znajdziecie Państwo informacje dotyczące sposobu organizacji zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nauczania zdalnego.


PLIK DO POBRANIA:   Organizacja kształcenia zdalnego w ZSP w Damasławku
1. Informacja dla rodziców uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.


  Informacja dla rodziców klas pierwszych szkoły podstawowej


2. Religia, etyka

   Oświadczenie

   Wycofanie oświadczenia


3. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów ZSP z zajęć lekcyjnych

  Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów ZSP z zajęć lekcyjnych


4. Regulamin świetlicy szkolnej

kliknij tutaj


5. Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek

  Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek

  Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek-zmiana


6. Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie  uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek - rok szkolny 2018/2019

  Uchwała w sprawie przyznawania stypandiów

  Regulamin przyznawania stypendium

  Wniosek stypendium do pobrania w formacie doc

 

7. List MEN i GIS w sprawie szczepień ochronnych.

 

  List MEN i GIS w sprawie szczepień ochronnych