Materiały dla rodziców

1. Religia, etyka

   Oświadczenie

   Wycofanie oświadczenia


2. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów ZSP z zajęć lekcyjnych

  Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów ZSP z zajęć lekcyjnych


3. Regulamin świetlicy szkolnej

kliknij tutaj


4. Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek

  Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek

  Regulamin dowozu uczniów i wychowanków do placówek oświatowych w Gminie Damasławek-zmiana


5. Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie  uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek - rok szkolny 2018/2019

  Uchwała w sprawie przyznawania stypandiów

  Regulamin przyznawania stypendium

  Wniosek stypendium do pobrania w formacie doc

 

6. List MEN i GIS w sprawie szczepień ochronnych.

 

  List MEN i GIS w sprawie szczepień ochronnych